HĽADAŤ VÝSLEDKY    
Avnet® Technology Solutions
WELCOME TO TECH DATA

Contact Finder

Contacts found : ?

Press Centre

Avnet, Inc. uzatvoril zmluvu o akvizícii spoločnosti Ascendant Technology


Významné rozšírenie možností a zdrojov na poskytovanie profesionálnych služieb

Phoenix, 29 March 2012:

 

PHOENIX — Spoločnosť Avnet, Inc. (NYSE: AVT) dnes oznámila, že uzatvorila zmluvu o akvizícii spoločnosti Ascendant Technology LLC, poprednej medzinárodnej konzultačnej firmy v oblasti IT s pobočkami v Severnej Amerike, Európe, Brazílii a Indii. Spoločnosť Ascendant Technology sa špecializuje na vývoj riešení IBM pre koncových používateľov, ktoré organizáciám pomáhajú optimalizovať ich investície do informačných technológií a dosahovať obchodné výsledky. Ako dôveryhodný poradca pri definovaní a návrhu strategických softvérových aplikácií pomáhala spoločnosť Ascendant veľkým aj malým podnikom vyvíjať a nasadzovať riešenia pre elektronický obchod, podnikový portál a spoluprácu, správu webového obsahu, automatizáciu infraštruktúry a cloud computing. Spoločnosť dosiahla v kalendárnom roku 2011 výnosy vo výške približne 90 miliónov USD.

„Od akvizície firmy Ascendant Technology našou spoločnosťou očakávame, že zrýchli náš globálny model distribúcie riešení“, uviedol Phil Gallagher, prezident spoločnosti Avnet Technology Solutions Global. „Podporuje náš strategický zámer zdokonaľovať služby a softvérové možnosti s cieľom stimulovať rast našich dodávateľov a predajcov s pridanou hodnotou. Vďaka medzinárodnej pôsobnosti firmy Ascendant sa do značnej miery rozšíri schopnosť spoločnosti Avnet identifikovať nové služby a príležitosti na predaj riešení pre našich partnerov.“

Spoločnosť Ascendant Technology, založená v roku 2003, zamestnáva viac než 500 odborníkov na obchod a technických špecialistov, ktorí partnerom a klientom pomáhajú navrhovať a dodávať riešenia v oblasti IT umožňujúce dosahovať obchodné výsledky rýchlejšie, s menším rizikom a nižšími nákladmi. Využitím rámca riešení IDEA™ (Insight Driven Engineering Approach), ktorý je vlastníctvom spoločnosti Ascendant, môžu organizácie preklenúť vzdialenosť medzi obchodnými cieľmi a technickou realizáciou a dosiahnuť tak zvýšenie výkonu a výnimočné webové služby.

Jeff Bawol, prezident Avnet Technology Solutions pre Severnú a Južnú Ameriku, dodáva: „Skúsenosti spoločnosti Ascendant Technology s dodávaním služieb spolu s ich ponukou softvéru presne zapadajú do stratégie spoločnosti Avnet poskytovať našim obchodným partnerom podporu, akú potrebujú na dosiahnutie úspechu na rýchlo rastúcich vertikálnych trhoch. Partneri spoločnosti Avnet, ktorí sa primárne sústreďujú na poskytovanie riešení pre infraštruktúru, teraz budú schopní využiť svoj distribútorský vzťah na zvýšenie celkovej obchodnej hodnoty, ktorú môžu ponúknuť svojim zákazníkom. Naša jedinečná ponuka hodnoty SolutionsPath®, ktorá našim obchodným partnerom umožňuje dodávať zákazníkom úplné riešenia hardvéru, softvéru a služieb zamerané na vertikálny trh, bude ešte podporená skúsenosťami spoločnosti Ascendant s integráciou softvérových aplikácií a podporou služieb.“

Uzatvorenie tejto akvizície, po splnení podmienok obvyklých pri tomto type transakcií, sa očakáva v priebehu nasledujúcich 45 dní. Následne bude táto akvizícia začlenená do prevádzok spoločnosti Avnet Technology Solutions.

Vyhlásenia o budúcich skutočnostiach

Táto tlačová správa obsahuje určité „vyhlásenia o budúcich skutočnostiach“ v zmysle § 27A Zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov a § 21E Zákona o burze cenných papierov z roku 1934 v znení neskorších predpisov. Tieto vyhlásenia vychádzajú zo súčasných očakávaní vedenia podniku a nezohľadňujú prípadnú mieru neistoty či zmeny v skutočnostiach a okolnostiach. Medzi vyhlásenia o budúcich skutočnostiach uvedené v tejto správe patria vyhlásenia týkajúce sa budúcich finančných a prevádzkových výsledkov spoločnosti Avnet, ktoré môžu obsahovať slová ako „bude“, „predpokladať“, „očakávať“, „veriť“, „zamýšľať“ a „mali by“, ako aj iné slová a termíny podobného významu použité v spojitosti s diskusiou o budúcej prevádzkovej alebo finančnej výkonnosti alebo o obchodných vyhliadkach. Skutočné výsledky sa môžu od očakávaní uvedených vo vyhláseniach o budúcich skutočnostiach podstatne líšiť.

Podstatné rozdiely medzi skutočnými výsledkami a výsledkami popísanými vo vyhláseniach o budúcich skutočnostiach môžu byť spôsobené napríklad nasledovnými faktormi: schopnosť spoločnosti zachovať si a ďalej zvyšovať podiel na trhu a generovať dodatočný tok finančnej hotovosti, riziká súvisiace s akvizíciou alebo prevodom spoločnosti, úspešné začlenenie nadobudnutých spoločností, akýkoľvek významný a neočakávaný pokles predaja, zmeny obchodných podmienok a ekonomiky vo všeobecnosti, zmeny dopytu na trhu a cenových tlakov, akékoľvek podstatné zmeny v rozdelení produktov alebo rabatov na produkty dodávateľmi, zmeny v rozdelení produktov dodávateľmi, iné konkurenčné a/alebo regulačné faktory ovplyvňujúce podnikanie spoločnosti Avnet vo všeobecnosti.

Podrobnejšie informácie o týchto a iných faktoroch sú uvedené v evidencii spoločnosti Avnet vedenej Komisiou pre cenné papiere a burzu. Táto evidencia obsahuje aj výkazy spoločnosti na formulároch 10-K, 10-Q a 8-K. Spoločnosť Avnet nie je povinná aktualizovať žiadne zo svojich vyhlásení o budúcich skutočnostiach, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí, alebo iných skutočností.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Tech Data website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree