HĽADAŤ VÝSLEDKY    
Avnet® Technology Solutions
WELCOME TO TECH DATA

Contact Finder

Contacts found : ?

Press Centre

Avnet vymenúva Ricka Hamadu za výkonného riaditeľa s účinnosťou od 4. júla 2011


Roy Vallee bude pokračovať na pozícii výkonného predsedu

Phoenix, Ariz., 14 February 2011:

Avnet, Inc. (NYSE:AVT), vedúci globálny distribútor technológií dnes oznámil, že predstavenstvo povýšilo Ricka Hamadu, 53 rokov, na výkonného riaditeľa (CEO) s účinnosťou od 4. júla 2011, teda od začiatku nového fiškálneho roka spoločnosti Avnet. Hamada, ktorý v súčasnosti zastáva v spoločnosti Avnet pozíciu predsedu a prevádzkového riaditeľa (COO), bol tiež s okamžitým účinkom vymenovaný do predstavenstva spoločnosti. Roy Vallee, súčasný predseda a CEO spoločnosti Avnet, bude naďalej zastávať funkciu výkonného predsedu. Tieto kroky sú vyústením viacročného procesu plánovania v následníctve CEO.

Hamada pracuje v spoločnosti Avnet od roku 1983 a dosiahol vynikajúce výsledky v oblasti výkonnosti a tímového úspechu. V spoločnosti Avnet odštartoval svoju kariéru ako špecialista technickej podpory a rástol v rebríčku, až prevzal kľúčové vedúce zodpovednosti v oblasti predaja, marketingu a rozvoja podnikania. V júli 2006 bol Hamada vymenovaný za COO a je priamo zodpovedný za prevádzkové skupiny spoločnosti Avnet, Electronics Marketing a Technology Solutions, ako aj za globálne logistické prevádzky, informačné technológie, prevádzkovú excelentnosť a podnikateľské inovácie. Pred nástupom do funkcie COO Hamada pracoval od januára 2002 ako prezident Technology Solutions, kde posilňoval výnosný rast a globálnu expanziu, pričom sa zároveň dosahoval najvyšší výnos spoločnosti Avnet v pomere k investovanému kapitálu. Hamada bol po prvý raz zvolený za člena predstavenstva spoločnosti Avnet v roku 1999, je členom výkonnej rady spoločnosti Avnet a predsedá globálnemu výkonnému výboru spoločnosti Avnet. Vyštudoval na Štátnej univerzite v San Diegu.

„Som nadšený z našej budúcnosti a z pocty viesť tento vynikajúci tím a spoločnosť,“ povedal Hamada. „Teším sa na úzku spoluprácu s Royom, naším predstavenstvom a naším vynikajúcim globálnym tímom pri plnení kľúčových obchodných cieľov spoločnosti Avnet a jej záväzkov na fiškálny rok 2012 a v ďalšej budúcnosti. Naďalej pociťujem osobný a hlboký záväzok zvyšovať úspech našich zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a akcionárov tak, že sa aj naďalej budeme zameriavať na našu kultúru excelentnosti založenú na výkonnosti a hodnotách a na náš manažérsky prístup založený na hodnotách v manažmente, investovaní a vymedzovaní výnosného rastu celej spoločnosti Avnet.“

Vallee pracuje v spoločnosti Avnet 34 rokov a končí svoj 13. rok na pozícii predsedu a CEO. Počas jeho funkčného obdobia ako CEO Avnet štvornásobne zvýšil svoj obrat, pričom sa zároveň výrazne zvýšila miera výnosu z kapitálu a finančný tok vďaka vytvoreniu a posilňovaniu zásad manažmentu založeného na hodnotách na globálnej úrovni. Vallee bude na pozícii výkonného predsedu naďalej viesť predstavenstvo, zameria sa na hladký prechod a aktívne sa zapojí do vybraných snáh o rozvoj podnikania vrátane strategických fúzií a akvizícií.

„Bolo mi cťou pracovať ako CEO spoločnosti Avnet počas uplynulých 13 rokov. S Rickom, ktorý ukončuje svoj piaty úspešný rok na pozícii COO, a keď sa firme dobre darí, je pre mňa ten najvhodnejší čas na presunutie týchto povinností. Teším sa na úzku spoluprácu s Rickom a naším predsedníctvom, aby sme zabezpečili bezproblémový prechod, pričom prispejeme novými spôsobmi k úspechu partnerov spoločnosti Avnet,“ povedal Vallee.


Vyhlásenia o budúcnosti

Táto tlačová správa obsahuje určité „vyhlásenia o budúcnosti“ v zmysle oddielu 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov a oddielu 21E zákona  o burze cenných papierov z roku 1934 v znení neskorších predpisov. Tieto vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach manažmentu a podliehajú neistote a zmenám skutočností a okolností. Vyhlásenia o budúcnosti tu uvedené zahŕňajú vyhlásenia týkajúce sa budúcich finančných a prevádzkových výsledkov spoločnosti Avnet a môžu zahŕňať slová ako „bude“, „predpokladať“, „očakávať“, „veriť“, „predpovedať“ a „mal by“ a iné slová a pojmy s podobným významom v súvislosti s opisovaním budúcich prevádzkových alebo finančných výsledkov, obchodných vyhliadok alebo trhových podmienok. Skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od očakávaní uvedených vo vyhláseniach o budúcnosti.

Okrem iného aj nasledujúce faktory by mohli zapríčiniť, že skutočné výsledky sa budú podstatne odlišovať od výsledkov opísaných vo vyhláseniach o budúcnosti: schopnosť spoločnosti udržať si a zvyšovať podiel na trhu a vytvárať ďalší finančný tok, riziká spojené s činnosťami akvizície a úspešnej integrácie získaných spoločností, akýkoľvek významný a nepredvídaný pokles tržieb, zmeny v podnikateľských podmienkach a hospodárstve všeobecne, zmeny v dopyte na trhu a tlakoch na cenotvorbu, akékoľvek podstatné zmeny v alokácii produktu alebo zliav na produkty od dodávateľov, iné konkurenčné a/alebo regulačné faktory, ktoré ovplyvňujú podniky spoločnosti Avnet všeobecne.

Podrobnejšie informácie o týchto a iných faktoroch sú uvedené v podaných výkazoch spoločnosti Avnet Komisii pre cenné papiere a burzy vrátane výkazov spoločnosti vo formulári 10-K, formulári 10-Q a formulári 8-K. Avnet je povinná aktualizovať všetky vyhlásenia o budúcnosti v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo iných dôvodov.


About Avnet, Inc.

Spoločnosť Avnet, Inc. (NYSE:AVT), podnik Fortune-500, je celosvetovo najväčším distribútorom elektronických súčiastok, počítačových výrobkov a zabudovaných systémov. Avnet napomáha úspechu svojich partnerov tým, že spája celosvetovo popredných výrobcov technológií so širokou bázou vyše 100 000 zákazníkov a dodáva cenovo výhodné služby a riešenia s pridanou hodnotou,. Spoločnosť Avnet dosiahla v priebehu obchodného roka končiaceho 31. júna 2010 obrat 19,16 miliárd  dolárov. Ďalšie informácie nájdete na www.avnet.com


Kontakt pre vzťahy s investormi:

Avnet, Inc.
Vincent Keenan
Vzťahy s investormi
(480) 643-7053
investorrelations@avnet.com


Kontakt pre vzťahy s verejnosťou:

Michelle Gorel
Viceprezidentka pre vzťahy s verejnosťou
Avnet, Inc.
480-643-7653
michelle.gorel@avnet.com

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Tech Data website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree