HĽADAŤ VÝSLEDKY    
Avnet® Technology Solutions
WELCOME TO TECH DATA

Contact Finder

Contacts found : ?

Press Centre

Spoločnosť Avnet, Inc., oznamuje rekordné štvrťročné tržby, zisky na akcie a výnosy za štvrtý štvrťrok fiškálneho roka 2010


Phoenix, 11 August 2010:

Spoločnosť Avnet, Inc., poháňaná výrazným cyklickým oživením na technologických trhoch, oznámila 11. augusta 2010 rekordné tržby a príjmy na akciových výsledkoch vo štvrtom štvrťroku fiškálneho roku 2010. Spoločnosť vyšla z globálnej recesie silnejšia a s rastúcou sférou pôsobenia. Štvrťročné tržby spoločnosti Avnet sa zvýšili medziročne o 38,5 % až na rekordných 5,21 miliárd $, pričom tržby za fiškálny rok 2010 s medziročným nárastom 18,1 % dosiahli rekordných 19,16 miliárd $.

Príjmy spoločnosti Avnet vzrástli o 187,5 % na rekordných 0,92 $ upravených zriedených ziskov na akciu vo štvrtom štvrťroku fiškálneho roku 2010 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom fiškálneho roka 2009.

Tím spoločnosti Avnet riadený princípmi manažmentu založeného na hodnotách a prevádzkovej výnimočnosti využil silný špičkový výkon spoločnosti a významne zvýšil rentabilitu, výnosy produktivity a rast miery zisku. Za povšimnutie stojí postupný a medziročný nárast miery zisku, kritickej finančnej hodnoty, na ktorej tím spoločnosti Avnet tvrdo pracoval, aby ju opätovne ozdravil.

Vo štvrtom štvrťroku fiškálneho roku 2010 prevádzková skupina Technology Solutions (Technologické riešenia) spoločnosti Avnet zažila viac než len bežný sezónny nárast; oznámila vysoký medziročný nárast predaja pre tretí nasledujúci štvrťrok a predvídala predbežný postupný 10% a medziročný 25% nárast tržieb.

Prevádzkové skupiny Technology Solutions spoločnosti Avnet v Amerike zažili zrýchlenie medziročného nárastu za tretí nasledujúci štvrťrok, ktorý narástol o 26,7 %, až dosiahol 1,286 miliárd $. Tržby v Ázii vzrástli o 70 % na 267,4 miliónov $. Ak neberieme do úvahy vplyv zahraničnej meny, potom prevádzkové skupiny Technology Solutions spoločnosti Avnet v rámci EMEA predvídali predbežný alebo základný postupný nárast tržieb 8 % a skoro 20 % medziročne až na 534,6 miliónov $ pri zabezpečení významného nárastu miery prevádzkových príjmov. Počas štvrťroka prevádzkové skupiny Technology Solutions EMEA spoločnosti Avnet prezentovali prvý význačný rast od poklesu ekonomickej aktivity.

Na úrovni produktu bol obzvlášť silný rast predaja serverov prevádzkovej skupiny Technology Solutions spoločnosti Avnet, keďže tržby vzrástli postupne o 30 % a medziročne o 29 %.

Okrem toho spoločnosť Avnet, Inc., pokračuje v ovplyvňovaní svojej silnej bilancie, aby realizovala akvizície tvoriace hodnotu na posilňovanie svojej konkurenčnej pozície na trhu a rozširovanie sféry pôsobenia, čo spoločnosti dovoľuje ponúkať svojim obchodným partnerom dodatočné výhody. Disciplinovaný prístup k manažmentu prevádzkového kapitálu zabezpečil silný tok hotovosti z prevádzok spoločnosti Avnet počas poklesu ekonomickej aktivity. Výsledkom bolo, že spoločnosť Avnet ukončila fiškálny rok 2010 so sumou v hotovosti vo výške 1,1 miliárd $ spolu s hotovostnými ekvivalentmi. Spoločnosť tak mohla uskutočniť v júli 2010 strategické akvizície, a to akvizície spoločnosti Bell Microproducts Inc. a Tallard Technologies na posilnenie svojej konkurenčnej výhody. 

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke .http://ir.avnet.com/.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Tech Data website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree