HĽADAŤ VÝSLEDKY    
Avnet® Technology Solutions
WELCOME TO TECH DATA

Contact Finder

Contacts found : ?

Press Centre

Greame Watt menovaný za prezidenta Avent Technology Solutions, EMEA


Bracknell, 7 July 2010:

Hneď po ukončení akvizície Bell Microproducts Inc. (Bell Micro) spoločnosťou Avnet, Avnet Technology Solutions, líder v oblasti predaja IT riešení a pracovná skupina Avnet, Inc. (NYSE: AVT), dnes vymenovala pána Greamea Watta do funkcie prezidenta vo svojej prevádzke Avnet Technology Solutions pre Európu, Stredný východ a Afriku (EMEA). Watt bude ako nový prezident v rámci tohto regiónu s okamžitou platnosťou zodpovedať za strategické riadenie a ziskový rast predaja IT riešení s pridanou hodnotou spoločnosti Avnet. Pán Watt bude správypodriadený Philovi Gallagherovi, prezidentovi Avnet Technology Solutions, Global. Pred menovaním do tejto funkcie pôsobil vo funkcii prezidenta Worldwide Distribution pre Bell Micro.

Greame Watt má viac ako 20-ročnú prax v oblasti predaja IT. Do firmy Bell Micro nastúpil v apríli 2004 ako prezident Bell Microproducts Europe. V období od apríla 2004 do mája 2008 Watt zodpovedal za nákup a integrovanie dvoch dôležitých akvizícií, čo tomuto podniku umožnilo znovu dosahovať zisk. V máji 2008 bol Watt menovaný do funkcie prezidenta Worldwide Distribution, kde sa zameriaval na zvýšenie príjmov pobočiek vo všetkých regiónoch.

„Graemovi nechýba nasadenie a vízia doviesť Avnet Technology Solutions, EMEA do prosperujúcej a vzrušujúcej budúcnosti ako popredného distribútora technologických riešení s pridanou hodnotou., hovorí Gallagher. „Má veľké znalosti o odvetví technológie a overený výkon v odbore, vďaka ktorému si myslím, že jednoznačne pozíciupatrí na túto pozíciu. Akvizícia Bell Micro spoločnosťou Avnet zaisťuje nášmu tímu v rámci celého podniku mnoho talentovaných ľudí. Máme v úmysle vybudovať kapacity obidvoch týchto organizácií s cieľom uviesť na trh prvotriedne technologické riešenia a služby, ktoré bude dodávať skúsený a dobre informovaný tím, ktorý sa plne venuje urýchleniu rastu našich zákazníkov a dodávateľov.

Gream Watt pôsobil pred nástupom do spoločnosti Bell Micro ako prezident v spoločnosti Tech Data EMEA. Do tejto spoločnosti nastúpil v roku 1988 prostredníctvom firmy First Software, popredného distribútora vo Veľkej Británii, z ktorej sa neskôr vyvinula spoločnosť Frontline Distributor a ktorá sa následne stala súčasťou Computer 2000 (patriaca k Tech Data). Watt počas svojho funkčného obdobia v spoločnosti Tech Data zodpovedal za mnohé vývojové trendy, vrátane akvizície troch spoločností, realizácie väčších plánov reštrukturalizácie, rozvoja centralizovanej nákupnej organizácie a rozšírenia elektronického obchodovania spoločnosti.

„Byť vymenovaný do tejto vedúcej pozície v spoločnosti Avnet je veľkou cťou a mám v úmysle rýchlo nájsť spoločnú reč so zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi obidvoch organizácií“, povedal Watt. „Skupina výrobkov a odborné schopnosti spoločnosti Bell Micro pomôžu výpočtovým strediskám zvýšiť riešenia s pridanou hodnotou spoločnosti Avnet a dopĺňajú existujúcich dodávateľov a servisné odborné schopnosti Avnet, čím vytvárajú príležitosti na krížový predaj. Som zaviazaný pomôcť tomuto tímu ako aj našim zákazníkom a dodávateľom využiť všetky nové príležitosti, ktoré sú pre obidve organizácie k dispozícii“.

Watt prevzal funkciu, ktorú predtým zastával Dick Borsboom. Borsboom po viac ako troch rokoch vo funkcii prezidenta Avnet Technology Solutions, EMEA, zanecháva silnú organizáciu, ktorá dobre fungovala počas poklesu ekonomickej aktivity v rámci celého odvetvia. Wattovi bude pomáhať v prechodnom štádiu a teraz sa bude, okrem iných strategických iniciatív, zameriavať na obchodnú činnosť Avnet Technology Solutions v Turecku, na Strednom východe a v Afrike.


O Avnet Technology Solutions
Avnet Technology Solutions, ako globálny distribútor riešení, spolupracuje so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi na vytváraní a zaisťovaní efektívnych riešení, ktoré určujú obchodné výzvy ich koncových zákazníkov v rámci miestneho regiónu a celého sveta. Táto skupina slúžila zákazníkom počas celého rozpočtového roka 2009 vo viac ako 30 krajinách a dosahovala ročný príjem vo výške 7,04 miliardy US dolárov. Avnet Technology Solutions (www.ats.avnet.com) je pracovná skupina Avnet, Inc.

Avnet, Inc. (NYSE: AVT), spoločnosť z rebríčka Fortune 500, je jedným z najväčších distribútorov elektronických komponentov, počítačov a vstavanej technológie na svete. Spoločnosť Avnet urýchľuje úspech svojich partnerov tým, že popredných svetových dodávateľov technológie spája so širokou základňou viac ako 100 000 zákazníkov a poskytuje cenovo prístupné služby a riešenia s pridanou hodnotou. Spoločnosť Avnet dosiahla na konci rozpočtového roka, ktorý skončil 27.6.2009, príjem 16,23 miliárd US dolárov. Ďalšie informácie si môžete pozrieť na internetovej stránke www.avnet.com. (AVT_IR)

###

Styk s médiami:
Kirsten Klatt
Európsky riaditeľ pre marketing a komunikáciu
Kirsten.klatt@avnet.com
Tel: +49 (0) 2153-733 328

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Tech Data website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree