SZUKAJ WYNIKI    
Avnet® Technology Solutions
WELCOME TO TECH DATA

Contact Finder

Contacts found : ?

Centrum Prasowe

TECH DATA CORPORATION RAPORTUJE CZWARTY KWARTAŁ ORAZ WYNIKI ZA ROK FISKALNY 2018


Warszawa , 8 March 2018:

CLEARWATER, Fla., (8 Marca 2018 r.) - Tech Data (NASDAQ: TECD) ("Spółka") ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za czwarty kwartał zakończony 31 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje finansowe w czwartym kwartale zakończonym 31 stycznia 2018 r .:


• Sprzedaż netto wyniosła 11,1 miliarda USD, co stanowi wzrost o 49 procent w porównaniu do kwartału poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży netto wynika przede wszystkim z dodania działalności Technology Solutions nabytej od Avnet, Inc. w dniu 27 lutego 2017 r. ("Technology Solutions"). W oparciu o stałą walutę sprzedaż netto wzrosła o 40 procent:

Ameryki: sprzedaż netto wyniosła 4,3 miliarda USD (39 procent światowej sprzedaży netto), co stanowi wzrost o 59 procent w porównaniu do kwartału poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży netto wynika przede wszystkim z dodania rozwiązań technologicznych. W oparciu o stałą walutę sprzedaż netto wzrosła o 58 procent.

Europa: Sprzedaż netto wyniosła 6,5 miliarda USD (58 procent światowej sprzedaży netto), co oznacza wzrost o 37 procent w porównaniu do kwartału poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży netto wynika przede wszystkim z dodania rozwiązań technologicznych. W oparciu o stałą walutę sprzedaż netto wzrosła o 24 procent

.
Azja i Pacyfik: sprzedaż netto wyniosła 0,3 miliarda USD (3 procent światowej sprzedaży netto). Sprzedaż netto w regionie Azji i Pacyfiku przypisuje się dodaniu Technology Solutions.

• Zysk brutto wyniósł 616,9 mln USD, co stanowi wzrost o 245,8 mln USD, czyli o 66% w porównaniu do kwartału poprzedniego roku. Jako procent sprzedaży netto, zysk brutto wyniósł 5,56 procent w porównaniu do 5,00 procent w kwartale ubiegłego roku. Wzrost zysku brutto i marży brutto wynika przede wszystkim z dodania Technology Solutions.

•  Koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne ("SG & A") wyniosły 429,0 milionów USD, czyli 3,87 procent sprzedaży netto, w porównaniu do 253,9 miliona USD, czyli 3,42 procent sprzedaży netto w kwartale ubiegłego roku. Wartość kosztów ogólnych i administracyjnych innych niż GAAP wyniosła 400,9 miliona USD, co stanowi wzrost o 152,0 milionów USD, czyli 61 procent w porównaniu z kwartałem ubiegłym. W ujęciu procentowym sprzedaży netto koszty ogólne i niezwiązane z zasadami GAAP wyniosły 3,61 procent, w porównaniu do 3,35 procent w kwartale poprzednim. Wzrost zarówno dolarów, jak i procentu sprzedaży netto na zasadach GAAP i bez uwzględnienia GAAP wynika przede wszystkim z dodania Technology Solutions.

• Ogólnoświatowy dochód z działalności operacyjnej wyniósł 151,9 miliona USD, czyli 1,37 procent sprzedaży netto w porównaniu do 103,1 miliona USD lub 1,39 procent sprzedaży netto w kwartale ubiegłego roku. Przychód operacyjny poza GAAP wyniósł 216,0 milionów USD, co stanowi wzrost o 93,8 miliona USD, czyli o 77 procent w porównaniu do kwartału poprzedniego roku. Jako procent sprzedaży netto dochód operacyjny w ujęciu innym niż GAAP wyniósł 1,95%, co stanowi poprawę o 31 punktów bazowych w stosunku do kwartału poprzedniego:

 Ameryki: dochody z działalności operacyjnej wyniosły 53,9 miliona USD, czyli 1,26 procent sprzedaży netto, w porównaniu do 39,3 miliona USD, czyli 1,45 procent sprzedaży netto w kwartale ubiegłego roku. Przychód operacyjny poza GAAP wyniósł 85,1 miliona USD, co stanowi poprawę o 31 punktów bazowych w stosunku do kwartału poprzedniego roku, czyli o 68% w porównaniu z kwartałem ubiegłym. Jako procent sprzedaży netto, dochód operacyjny w ujęciu innym niż GAAP wyniósł 2,02 procent, co stanowi poprawę o 37 punktów bazowych w stosunku do kwartału poprzedniego roku.

 Europa: Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 100,4 mln USD, czyli 1,55% sprzedaży netto, w porównaniu do 66,7 mln USD, czyli 1,41% sprzedaży netto w kwartale ubiegłego roku. Przychody operacyjne poza GAAP wyniosły 130,4 mln USD, co oznacza wzrost o 52,7 mln USD,
czyli o 68% w porównaniu z kwartałem ubiegłym. Jako procent sprzedaży netto, dochód operacyjny w ujęciu innym niż GAAP wyniósł 2,02 procent, co stanowi poprawę o 37 punktów bazowych w stosunku do kwartału poprzedniego roku.

Azja i Pacyfik: dochody z działalności operacyjnej wyniosły 5,7 miliona USD, czyli 1,69 procent sprzedaży netto. Przychód operacyjny poza GAAP wyniósł 7,5 miliona USD, czyli 2,21 procent sprzedaży netto.
 Koszty wynagrodzeń w formie akcji wyniosły 8,2 mln USD, co oznacza wzrost o 5,2 mln USD w porównaniu do kwartału poprzedniego roku. Obejmuje to 1,2 miliona USD kosztów nabycia i związanych z integracją kosztów wynagrodzeń.

Wydatki te są wyłączone z regionalnych wyników operacyjnych i prezentowane, jako osobny element w raportowaniu segmentów firmy (patrz uzgodnienia GAAP do uzgodnień nie-GAAP w tabelach finansowych niniejszego komunikatu prasowego).

 Zysk netto wyniósł 1,3 miliona USD, w porównaniu do 78,8 miliona USD w kwartale ubiegłego roku. Przychody netto za bieżący kwartał obejmują 95,4 mln USD kosztów z tytułu podatku dochodowego poniesionych w związku z wprowadzeniem podatku przejściowego i wpływów na podatki odroczone w ustawie o podatku i zwolnieniach podatkowych w USA wprowadzonej w grudniu 2017 r. Przychód netto według zasad innych niż GAAP wyniósł 134,7 mln USD, co stanowi wzrost 47,7 miliona USD, czyli 55 procent, w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku.

 Zysk na akcję w ujęciu rozwodnionym ("EPS") wyniósł 0,03 USD w porównaniu do 2,22 USD w kwartale ubiegłego roku. Wartość EPS bez ryzyka GAAP wyniosła 3,50 USD, co stanowi wzrost o 1,05 USD lub 43 procent w porównaniu z kwartałem ubiegłym.

Środki pieniężne wygenerowane przez operacje w ciągu kwartału wyniosły 657 milionów USD.

Pobierz pełen raport dotyczący czwartego kwartału oraz roku fiskalnego 2018

Zapytaj eksperta

Edyta Ejsak

Marketing Manager

(22) 878 77 21

edyta.ejsak@techdata.com

Renata Nita

PR Manager

(22) 878 77 47

renata.nita@techdata.com

Welcome to Tech Data
Download our linecard


Tech Data Blog Follow Tech Data on LinkedIn Follow Tech Data on Twitter Follow Tech Data on Facebook Follow Tech Data on YouTube

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Tech Data website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree