SEARCH    
Avnet® Technology Solutions
WELCOME TO TECH DATA

Tech Data академија

Tech Data може да Ви помогне да се стекнете со знаење и експертиза кои се потребни за максимизирање на повратот на Вашата информатичка инвестиција. Ние нудиме сеопфатна палета решенија за обука и оспособување како дополнување на нашето обемно портфолио на информатички решенија и производи. Нашата мрежа авторизирани центри за обука нуди најразлични технички, софистицирани курсеви и курсеви по мерка одржувани од сертифицирани обучувачи со практично искуство од реалниот живот.

Tech Data има овластени центри за обука за IBM, како и други снабдувачи, преку ЕМЕА – контактирајте со нас за да дознаете повеќе. Tech Data, исто така, е овластен тест центар за ProMetic, Pearson VUE и Kryterion.

За повеќе информации:

Ask the experts

Brigita Medja

Solution Sales Representative, Slovenia, Macedonia, BiH, Kosovo, Albania

Darko Damjanski

Business Development Manager

jure.petric@techdata.com

dl-ats-mak-see 

ats.mak@techdata.com

Janko Novak

Business Development Manager, Slovenia, Macedonia, BiH, Kosovo, Albania

Janko.Novak@techdata.com

2018 - Tech Data: Global Microsoft Partner of the Year Award Winner 2018
Download our linecard


TD Europe Blog TD Europe LinkedIn TD Europe Twitter TD Europe YouTube

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your browser settings we will assume that you are happy to receive all cookies on the Tech Data website. However, if you would like to, you can change the cookie settings of your browser at any time. To find out more about the cookies, see our Privacy Policy and Cookie Statement.

Agree